Hong Kong X'mas 燈飾 FUN FUN FUN Part 2 又來啦


今次來到又一城, 過去多年都有來這個地方,貪人流不多, 燈飾有番咁上下,加上可影的燈飾都要係外圍影,減少其它觀賞者入鏡

文章標籤

森里 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()